Your browser does not support JavaScript!
輔導室
歡迎光臨臺南一中輔導室
輔導室
99年面試試題

 

 

A.  外語學群

  1. 政治大學 歐洲語文學程法文組和德文組               

  2. 政治大學日本語文學系                                 

  3. 成功大學外國語文學系                                            

 

B.  文史哲學群

 

 

C.  財經學群

  1. 台灣大學財金系                                                             

  2. 台灣大學財金系                                              

  3. 台灣大學財金系                                                

  4. 政治大學金融系                                    

  5. 政治大學財務管理系                                     

  6. 政治大學 經濟系                                                

  7. 政治大學 風險管理與保險學系                   

  8. 東吳大學會計系                                                 

     

 

D.  法政社心學群

  1. 政治大學法律系                                              

  2. 台北大學法律系法學組                                 

  3. 成功大學法律系                                                 

  4. 東吳大學法律系                                                

  5. 台灣大學心理系                                              

  6. 台灣大學心理系                                              

 

E.  教育學群

 

F.  大眾傳播學群

 

G.  體育.藝術學群

 

 

H.  管理學群  

  1. 中山大學企管系                                               

 

  

 I.  設計與建築學群   

  1. 成功大學建築系                                               

  2. 長庚大學工業設計系                                      

  3. 實踐大學多媒體傳達設計系                         

  

  

J.  資訊學  

  1. 交通大學資訊工程系                                       

  2. 交通大學資訊工程系                                       

  3. 交通大學資訊工程系                                       

  4. 成功大學資訊工程系                                       

  5. 台灣大學資訊管理系                                    

  6. 中山大學資訊管理系                                       

 

              

  

K.  工程學群

   1. 台灣大學電機系                                              

   2. 中山大學電機系                                             

   3. 交通大學電機資訊學士班                             

   4. 台灣大學機械系                                              

   5. 台灣大學機械系                                             

   6. 台灣大學化學工程系                                     

   7. 台灣大學化學工程系                                     

   8. 成功大學化學工程系                                     

   9. 成功大學化學工程系                                     

 10. 成功大學化學工程系                                     

 11. 台灣大學材料系                                               

 12. 台灣大學土木工程系                                     

 13. 成功大學光電工程系                                        

 14. 成功大學光電工程系                                     

 15. 成功大學光電工程系                                     

 16. 成功大學光電工程系                                     

 17. 成功大學光電工程系                                     

 18. 成功大學測量系                                              

 

 

 

L.  數理化學群

  1. 台灣大學物理系                                               

  2. 台灣大學物理系                                               

  3. 清華大學物理系                                               

  4. 清華大學物理系                                               

  5. 台灣大學化學系                                              

  6. 交通大學應用化學系                                      

  7. 成大學士學位學程                                           

 

  

 

M.  醫藥衛生學群 

   1. 台灣大學醫學系                                               

   2. 台灣大學醫學系                                               

   3. 台灣大學醫學系                                               

   4. 陽明大學醫學系                                               

   5. 陽明大學醫學系                                              

   6. 成功大學醫學系                                               

   7. 成功大學醫學系                                              

   8. 成功大學醫學系                                                

   9. 成功大學醫學系                                                

 10. 長庚大學醫學系                                               

 11. 台北醫學大學醫學系                                      

 12. 台北醫學大學醫學系                                                              

 13. 高雄醫學大學醫學系                                        

 14. 高雄醫學大學醫學系                                      

 15. 高雄醫學大學醫學系                                      

 16. 中國醫藥大學醫學系                                      

 17. 慈濟大學醫學系                                              

 18. 中山醫學大學醫學系                                      

 19. 國防醫學大學醫學系                                       

 20. 國防醫學大學醫學系                                      

 21. 中國醫藥大學大學中醫乙組                          

 22. 中國醫藥大學大學中醫學系                             

 23. 中國醫藥大學大學中醫甲組                            

 24. 台北醫學大學牙醫學系                                  

 25. 高雄醫學大學牙醫學系                                   

 26. 中國醫藥大學牙醫學系                                   

 27. 台北醫學大學藥學系                                       

 28. 中國醫藥大學藥學系                                       

 

 

 

N.  生命科學學群 

  1. 台灣大學生化科技系                                        

  2. 陽明大學生命科學系                                        

  3. 清華大學生科學士班                                        

  4. 成功大學生命科學系                                        

  5. 成功大學生命科學系                                        

  6. 成功大學生命科學系                                        

  7. 中山醫學大學生物醫學科學系                       

 

 

O.   生物資源學群

 

P.  地球與環境學群

 

  1. 成功大學環境工程學系                                  

  2. 成功大學地球科學系